Opłaty:

przedszkole ustka OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:

• opłata za dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy płatne ,,z dołu” do dnia 10 każdego miesiąca

• 5,50zł - stawka dzienna za wyżywienie, tj. za rzeczywiste, aktualnie ponoszone koszty surowca zużytego do przyrządzania posiłków, ustalona przez Dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

• Wpłaty należy dokonać w Banku Spółdzielczym w Ustce do 10- każdego miesiąca (po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe) na rachunek Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce

Nr konta: 40 9315 0004 0000 1687 2000 0020
W tytule wpisać imię i nazwisko dziecka
OPŁATY ZA RADĘ RODZICÓW

150 zł za pierwsze dziecko, za drugie dziecko 80 zł- płatne w dowolnych ratach lub jednorazowo .Wpłaty należy dokonać w Banku Spółdzielczym w Ustce na rachunek Rady Rodziców przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ustce ul. Piłsudskiego 2 Nr konta: 32 9315 0004 0000 7849 2000 0010 tytułem: darowizna na Radę Rodziców oraz imię i nazwisko dziecka

Zajęcia dodatkowe

JĘZYK ANGIELSKI (nieodpłatnie) :
- w grupach młodszych prowadzony przez p. mgr Annę Andrzejewską(2 x w tygodniu w każdej z grup (I i II)),
- w grupach starszych prowadzony przez p. mgr Alicję Lach (2 x w tygodniu w każdej z grup (III i IV))

- RYTMIKA – prowadzona przez p. mgr Justynę Siudek ( 1 x w tygodniu w każdej grupie)

- TERAPIA LPGOPEDYCZNA – prowadzona przez p. mgr Wiolettę Politowską

Numer konta przedszkola: 40 9315 0004 0000 1687 2000 0020
Numer konta Rady Rodziców: 32 9315 0004 0000 7849 2000 0010

Wpłaty na Radę Rodziców (150 zł na rok) mogą być uiszczane w całości- jednorazowo lub w dowolnych ratach w ciągu roku szkolnego.

O nas

W naszym przedszkolu realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego pracujemy w oparciu o program „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci” pod redakcją Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Realizujemy program MAC


Rada rodziców


Rada Rodziców w roku szkolnym 2013/2014:

PRZEWODNICZĄCA:
Magdalena Dragunowicz

KOMISJA REWIZYJNA:
Katarzyna Wiśniewska
Agnieszka Szatyńska
Artur Pietrzak

SKARBNIK:
Dagna Szomborg-Sawicka

PROTOKOLANT:
Katarzyna Wiśniewska

CZŁONKOWIE:
Aneta Podlasiak
Aleksandra Polkowska
Dorota Iskat

Zebrania Rady Rodziców odbywać się będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 1600. Osoby zainteresowane i chętne do współpracy ZAPRASZAMY.