Opłaty:

przedszkole ustka OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/425/2014 RADY MIASTA USTKA z dnia 31.07.2014 r Placówka przedszkolna realizuje bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 7.30 do 12.30


• opłata za dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy płatne ,,z dołu” do dnia 15 każdego miesiąca

5,50zł - stawka dzienna za wyżywienie, tj. za rzeczywiste, aktualnie ponoszone koszty surowca zużytego do przyrządzania posiłków, ustalona przez Dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

• Wpłaty należy dokonać w Banku Spółdzielczym w Ustce do 15- każdego miesiąca (po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe) na rachunek Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ustce

Wpłaty za dodatkowe godziny pobytu dziecka poza podstawą programową
Nr konta: 40 9315 0004 0000 1687 2000 0020
(w tytule wpisać imię i nazwisko dziecka)


Wpłaty na Radę Rodziców (160 zł na rok) można płacić w 2 ratach
1 rata do 30.11.2015 r
2 rata do 31.01.2016 r
Numer konta Rady Rodziców:
32 9315 0004 0000 7849 2000 0010
( w tytule wpisać imię i nazwisko dziecka)


PROSIMY O TERMINOWE REGULOWANIE NALEŻNOŚCI

O nas

W naszym przedszkolu realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego pracujemy w oparciu o programy nauczania:
- W KRĘGU ZABAWY –Jadwigi Pytlarczyk
- PROGRAM WCZESNEJ NAUKI JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I EDUKACJI WIELOKULTUROWEJ Jadwigi Pytlarczyk


Rada rodziców


PRZEWODNICZĄCA:
Anna MALEK

KOMISJA REWIZYJNA:
Patrycja BOKSA
Monika KACZAN

SKARBNIK:
Katarzyna ROBAK

PROTOKOLANT:
Marta WILCZYŃSKA

CZŁONKOWIE:
Aleksandra POLKOWSKA
Ewa STOKOWSKA
Leonarda TRYBA

Zebrania Rady Rodziców odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 16.00. Osoby zainteresowane i chętne do współpracy ZAPRASZAMY.